เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย

เรื่อง
(ร่าง) แผนงานวิจัย ปี พ.ศ. 2565-2567 “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)”
ผู้ชม
1020
สร้างเมื่อ
2020-05-27 16:34:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-04 08:51:44
แบบฟอร์ม Concept Paper (เอกสารเชิงหลักการ) ภายใต้แผนงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)”
ผู้ชม
1094
สร้างเมื่อ
2020-05-27 16:31:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-04 08:45:19
คู่มือบริหารวิจัย สพฉ.
ผู้ชม
490
สร้างเมื่อ
2019-09-25 10:52:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-11 12:14:32
แหล่งทุนด้านสุขภาพ ภายในประเทศ
ผู้ชม
496
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-03-28 15:22:22
ท่านสามารถค้นหางานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำแนกประเภท ดังนี้ 1. Prevention 2. Pre Hospital care 3. Inter facility care 4. In Hospital care
ผู้ชม
8
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-29 13:00:45
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1758