เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บทความวิชาการ

เรื่อง
ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ
ผู้ชม
619
สร้างเมื่อ
2020-01-27 10:25:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-29 10:26:57
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดราชบุรี
ผู้ชม
749
สร้างเมื่อ
2020-01-27 10:22:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-29 10:24:23
FACTORS INFLUENCING PERCEIVED NEEDS FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES AMONG ELDERLY PATIENTS FROM FOUR PROVINCES IN THAILAND
ผู้ชม
497
สร้างเมื่อ
2019-12-11 16:36:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-11 16:38:28
การพัฒนารูปแบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการในพื้นที่
ผู้ชม
1544
สร้างเมื่อ
2019-12-11 16:22:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-11 16:26:19
ประสบการณ์ของผู้ป่วยสูงอายุในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือตอนบนของไทย
ผู้ชม
497
สร้างเมื่อ
2019-08-20 11:09:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-20 11:24:09
สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย The Situations of Emergency Medical Services Associated with Elderly Falls in Thailand: Policy Recommendation
ผู้ชม
1010
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-24 22:13:03
การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ชม
507
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ สพหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ชม
1063
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-24 22:09:17
ค่าบริการวิชาชีพที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลเอกชนภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง
ผู้ชม
404
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-30 09:35:03
การพัฒนาความรู้และทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ชม
729
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-30 09:22:03
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 10687