เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Pre-hospital

เรื่อง
การประเมินผลการติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถพยาบาล (The Evaluation to utilizing Global Position System Tracking in Thai Ambulance)
ผู้ชม
1099
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-07-12 11:06:28
การทบทวนรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
ผู้ชม
1349
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-04-30 10:32:15
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย (Mental crisis emergency patients accessing emergency medical servicesin Thailand)
ผู้ชม
714
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-10-10 15:01:12
การพัฒนาเครื่องมือและแนวปฏิบัติในการคัดแยกผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ
ผู้ชม
980
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:29:13
กระบวนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้้าในพื้นที่ทางทะเล
ผู้ชม
607
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:30:55
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
ผู้ชม
1158
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:31:24
การพัฒนาเครื่องมือและแนวปฏิบัติในการคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
ผู้ชม
1200
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:31:48
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤตในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ชม
845
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:32:18
การศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ชม
722
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:33:23
การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้รหัสความรุนแรงของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ขอนแก่น (ติดตาม EMS Brief ฉบับที่ 8 ได้เร็วๆ นี้)
ผู้ชม
977
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:40:15
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 6149