เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

In-hospital

เรื่อง
การประเมินเครื่องมือการทำนายภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (MIBI score)ในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดที่ไม่รุนแรง
ผู้ชม
606
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:28:30
สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในประเทศไทย
ผู้ชม
1649
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:47:14
การพัฒนาแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางตา โดยภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ชม
504
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:37:15
นวัตกรรม Khon Kaen child triage tape Innovation Khon Kaen child triage tape
ผู้ชม
631
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:39:10
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของระดับแลคเตทในเลือดและความสัมพันธ์ของระดับแลคเตทกับการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
ผู้ชม
863
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:43:31
การรอดชีพการบาดเจ็บทีสมอง
ผู้ชม
516
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:05:07
สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย The situation and the factors that affect the use of emergency medical services at the emergency department of patient emergency in Thailand
ผู้ชม
787
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:46:15
แบบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย
ผู้ชม
484
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:47:47
การทบทวนความสอดคล้องและประสิทธิผลของการคัดแยกผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี
ผู้ชม
1028
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:49:17
การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง (STEMI) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
920
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:05:34
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 344