เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

In-hospital

เรื่อง
การคัดแยกผู้ป่วยของแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในประเทศไทย
ผู้ชม
495
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:06:05
ประสิทธิผลของระบบการบริการสุขภาพฉุกเฉินต่ออาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ THE EFFECTIVENESS OF EMERGENCY HEALTH CARE SYSTEM ON CLINICAL SIGNS IN PATIENTS WITH SEPSIS
ผู้ชม
545
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:07:25
ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดใช้ในการมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ผู้ชม
435
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:55:00
การรับรู้และความคาดหวังต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดย สุพรรณวีด ภิญโญ, ธัญดา แย้มโรจน์, กันยารัตน์ เกิดแก้ว, กลอยใจ ศรีสาคร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ชม
1295
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:47:06
โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง (STEMI) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
921
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:37:02
การรับรู้และความคาดหวังต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดย สุพรรณวดี ภิญโญ, ธัญญา แย้มโรจน์, กันยารัตน์ เกิดแก้ว, กลอยใจ ศรีสาคร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี (เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)
ผู้ชม
761
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:51:53
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1218