เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Disaster

เรื่อง
แนวทางการจัดทำแผนการประคองกิจการ
ผู้ชม
209
สร้างเมื่อ
2021-05-07 09:28:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-07 09:28:35
แผนการประคองกิจการ
ผู้ชม
179
สร้างเมื่อ
2021-05-07 09:20:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-07 09:21:29
การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติน ้าท่วมของโรงพยาบาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย การศึกษาเชิงผสมผสาน (Flood Disaster Preparedness among Hospitals in the Central Region of Thailand : A Mixed Methods Study)
ผู้ชม
421
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:54:32
โครงการประเมินแผนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Assessment of Disaster Response Plan for Health Sector in Provincial Level)
ผู้ชม
399
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:55:30
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อถอดบทเรียนในการจัดการภัยพิบัติ (A Systematic Review of Best Practices for Management of Interagency Response to Crisis Situations)
ผู้ชม
431
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:31:31
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อถอดบทเรียนในการจัดการภัยพิบัติ (A Systematic Review of Best Practices for Management of Interagency Response to Crisis Situations)
ผู้ชม
2
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:45:57
แผนการจัดการภัยพิบัติด้านสาธารณสุขและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารด้านสาธารณสุข
ผู้ชม
425
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:09:46
โครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือพิบัติภัย (Knowledge Management for Safe Community from Disaster)
ผู้ชม
373
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:10:30
มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
ผู้ชม
356
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:08:15
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1482