เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

EMS System

เรื่อง
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถพยาบาลในประเทศไทย
ผู้ชม
450
สร้างเมื่อ
2022-11-08 15:31:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-10 10:32:04
การใช้มอเตอร์แลนซ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในบริบทสังคมชนบทและสังคมเมือง
ผู้ชม
381
สร้างเมื่อ
2022-11-08 15:35:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-08 15:36:10
การพัฒนาข้อเสนอบัญชียาจำเป็นในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
338
สร้างเมื่อ
2022-11-08 15:36:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-08 15:53:15
ผลของการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการต่อ อัตราการช่วยฟื้นคืนชีพในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
ผู้ชม
318
สร้างเมื่อ
2022-11-08 15:37:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-08 15:53:39
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบแบ่งปันเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการตอบสนองด้านบริการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชาชนในภาวะปกติใหม่
ผู้ชม
349
สร้างเมื่อ
2022-11-08 15:39:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-08 15:40:27
“การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal) : แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในประเทศไทย
ผู้ชม
295
สร้างเมื่อ
2022-11-08 15:41:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-08 15:43:02
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในโรงเรียน
ผู้ชม
474
สร้างเมื่อ
2022-11-02 13:37:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-16 10:20:40
รายงาน การศึกษาสถานการณ์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและ การพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการฉุกเฉินผู้ป่วย บาดเจ็บรุนแรง (Major Trauma)
ผู้ชม
238
สร้างเมื่อ
2022-06-24 10:44:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-24 11:36:24
รายงาน การศึกษาสถานการณ์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและ การพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการฉุกเฉินผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI
ผู้ชม
196
สร้างเมื่อ
2022-06-24 10:35:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-24 10:36:39
รายงาน การศึกษาสถานการณ์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและ การพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการฉุกเฉินผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ชม
256
สร้างเมื่อ
2022-06-24 10:19:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-24 10:21:33
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3879