เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

EMS Brief

เรื่อง
EMS Brief ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 (มีนาคม) ปี 2566 : การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักเรียนสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ผู้ชม
41
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-14 10:03:31
EMS Brief ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 (มีนาคม) ปี 2566 : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบแบ่งปันเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการตอบสนองด้านบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
40
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-14 10:02:44
EMS Brief ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (มีนาคม) ปี 2566 : ผลของการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการต่ออัตราการช่วยฟื้นคืนชีพในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
ผู้ชม
58
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-15 11:18:20
EMS BRIEF ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ปี 2566 : การใช้มอเตอร์แลนซ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในบริบทสังคมชนบทและสังคมเมือง
ผู้ชม
266
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-20 11:38:44
EMS BRIEF ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ปี 2566 : การพัฒนาข้อเสนอบัญชียาจำเป็นในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
52
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-14 15:18:21
EMS BRIEF ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ปี 2566 : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่งแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในประเทศไทย
ผู้ชม
42
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-14 15:17:33
EMS BRIEF ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปี 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ชม
56
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-14 15:16:40
EMS BRIEF ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปี 2566 : การจัดการความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถพยาบาลในประเทศไทย
ผู้ชม
52
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-14 15:15:55
EMS BRIEF ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ปี 2564 : การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19
ผู้ชม
302
สร้างเมื่อ
2022-05-02 15:37:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-20 16:14:35
EMS BRIEF ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ปี 2564 : We care : เทคโนโลยีต้นแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ
ผู้ชม
225
สร้างเมื่อ
2022-05-02 15:35:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-20 16:14:59
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2895