เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แผนปฏิบัติการ

เรื่อง
แผนการดําเนินงานและแผนการเงิน ประจํางบประมาณ 2564 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
197
สร้างเมื่อ
2021-04-22 14:55:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-22 14:58:39
บทสรุปผู้บริหาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
112
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:33:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 15:49:50
บทสรุปผู้บริหาร แผนการเงินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจําปี 2562
ผู้ชม
125
สร้างเมื่อ
2020-07-08 11:36:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 11:36:27
แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ชม
151
สร้างเมื่อ
2020-06-18 11:18:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-18 11:19:35
บทสรุปผู้บริหาร แผนการเงินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจําปี 2563
ผู้ชม
391
สร้างเมื่อ
2020-06-16 13:33:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 11:37:10
แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ชม
393
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-12 11:37:34
แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้ชม
170
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 11:36:28
แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้ชม
210
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-25 13:28:36
แผนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผู้ชม
335
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-18 09:52:23
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1536