เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แผนปฏิบัติการ

เรื่อง
แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน (แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้ชม
412
สร้างเมื่อ
2023-04-18 07:50:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-18 08:17:20
แผนปฎิบัติการระยะยาว แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
675
สร้างเมื่อ
2022-04-21 09:08:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-21 09:06:13
บทสรุปผู้บริหาร : ผลการดำเนินงานตามแผนงานแผนเงิน สพฉ. ปีงบประมาณ 2564
ผู้ชม
419
สร้างเมื่อ
2022-04-20 15:43:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-20 15:42:09
บทสรุปผู้บริหาร : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
ผู้ชม
399
สร้างเมื่อ
2022-04-20 15:41:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-20 15:39:56
แผนการดําเนินงานและแผนการเงิน ประจํางบประมาณ 2564 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
719
สร้างเมื่อ
2021-04-22 14:55:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-22 14:58:39
บทสรุปผู้บริหาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
1042
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:33:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 15:49:50
บทสรุปผู้บริหาร แผนการเงินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจําปี 2562
ผู้ชม
544
สร้างเมื่อ
2020-07-08 11:36:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 11:36:27
แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ชม
1008
สร้างเมื่อ
2020-06-18 11:18:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-18 11:19:35
บทสรุปผู้บริหาร แผนการเงินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจําปี 2563
ผู้ชม
845
สร้างเมื่อ
2020-06-16 13:33:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 11:37:10
แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ชม
1199
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-12 11:37:34
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 159