เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีบัญชี 2563
ผู้ชม
68
สร้างเมื่อ
2021-05-13 12:49:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 12:50:44
บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ประจำปี 2563
ผู้ชม
139
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:17:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-21 11:18:05
บทสรุปผู้บริหาร: ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายระดับโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)
ผู้ชม
158
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:14:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-21 11:15:03
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ชม
129
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:09:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-22 14:18:46
บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 2/2563
ผู้ชม
330
สร้างเมื่อ
2020-06-30 13:44:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-30 13:45:10
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 1/2563
ผู้ชม
172
สร้างเมื่อ
2020-06-30 13:44:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-30 13:44:31
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สพฉ. และ เลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 2/2563
ผู้ชม
210
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:16:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 14:46:51
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สพฉ. และ เลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 1/2563
ผู้ชม
130
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:16:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 14:46:40
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ชม
220
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:15:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 14:46:27
รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีบัญชี 2562
ผู้ชม
342
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:14:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 11:44:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1421