เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้ชม
319
สร้างเมื่อ
2023-04-26 09:15:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-26 09:16:32
บทสรุปผู้บริหาร : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ประจำปี 2564
ผู้ชม
457
สร้างเมื่อ
2022-04-20 15:34:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-20 15:32:55
ผลการดำเนินงานตามแผนงานแผนเงิน สพฉ. ปีงบประมาณ 2564
ผู้ชม
348
สร้างเมื่อ
2022-04-20 15:33:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-20 15:31:30
บทสรุปผู้บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานแผนเงิน ปี 2565 ไตรมาสที่ 2
ผู้ชม
385
สร้างเมื่อ
2022-04-20 15:31:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-20 15:29:03
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สพฉ. ไตรมาส 2 ปี 2565
ผู้ชม
413
สร้างเมื่อ
2022-04-20 15:28:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-20 15:28:35
รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีบัญชี 2563
ผู้ชม
862
สร้างเมื่อ
2021-05-13 12:49:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 12:50:44
บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ประจำปี 2563
ผู้ชม
513
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:17:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-21 11:18:05
บทสรุปผู้บริหาร: ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายระดับโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)
ผู้ชม
924
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:14:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-21 11:15:03
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ชม
1032
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:09:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-22 14:18:46
บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 2/2563
ผู้ชม
699
สร้างเมื่อ
2020-06-30 13:44:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-30 13:45:10
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 3830