เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ตามตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 1/2563
ผู้ชม
921
สร้างเมื่อ
2020-06-30 13:44:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-30 13:44:31
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สพฉ. และ เลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 2/2563
ผู้ชม
538
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:16:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 14:46:51
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สพฉ. และ เลขาธิการ สพฉ. ไตรมาสที่ 1/2563
ผู้ชม
348
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:16:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 14:46:40
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ชม
433
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:15:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 14:46:27
รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีบัญชี 2562
ผู้ชม
557
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:14:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 11:44:56
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ และตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562(ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2562 )
ผู้ชม
447
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:14:42
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ชม
350
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 10:27:58
รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปีบัญชี 2561
ผู้ชม
454
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 10:22:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 917