เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเงิน

เรื่อง
แจ้งการจ่ายเงินชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับชุดปฏิบัติการชั่วคราว) รอบวันที่ 16 สค.- 30 กย.64
ผู้ชม
759
สร้างเมื่อ
2021-10-18 11:07:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-18 11:13:19
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 5 มิถุนายนรอบแรก)
ผู้ชม
1383
สร้างเมื่อ
2021-10-04 13:28:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-04 13:28:51
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 4)
ผู้ชม
1295
สร้างเมื่อ
2021-07-14 13:31:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-14 13:32:03
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 3)
ผู้ชม
1087
สร้างเมื่อ
2021-07-13 13:53:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-13 14:55:38
แจ้งการจ่ายเงินชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับชุดปฏิบัติการชั่วคราว)
ผู้ชม
1137
สร้างเมื่อ
2021-07-07 08:26:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-18 11:20:30
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
ผู้ชม
476
สร้างเมื่อ
2021-05-31 09:11:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-31 09:11:36
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลสุไหงปาดี)
ผู้ชม
336
สร้างเมื่อ
2021-05-31 09:10:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-31 09:10:25
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก)
ผู้ชม
305
สร้างเมื่อ
2021-05-31 09:09:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-31 09:09:49
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลสามโคก)
ผู้ชม
329
สร้างเมื่อ
2021-05-31 09:09:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-31 09:09:06
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงพยาบาลเลิดสิน)
ผู้ชม
383
สร้างเมื่อ
2021-05-31 09:08:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-31 09:08:26
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 2480