เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเงิน

เรื่อง
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2553 (เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)เขต 6 - 10
ผู้ชม
359
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2553 (เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)เขต 11 - 15
ผู้ชม
367
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2553 (เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)เขต 16 - 18
ผู้ชม
346
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2553 (เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) เขต 1- 5
ผู้ชม
446
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบเพื่อบรรเทาสภาพคล่องของสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดปี 53 เงินเข้าบัญชีวันที่ 28 ต.ค. 53(ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 9 แสนบาท ณ วันที่ 15 ก.ย. 53)
ผู้ชม
370
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แจ้งการโอนเงินงบพัฒนาระบบบริการฯ (สำรองจ่ายค่าตอบแทนศูนย์สั่งการ) งวด 2/2553
ผู้ชม
0
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
4. หนังสือแจ้งการโอนเงินงบ On Top Payment ปีงบประมาณ 2553? เขต?16 - 18
ผู้ชม
374
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
3. หนังสือแจ้งการโอนเงินงบ On Top Payment ปีงบประมาณ 2553? เขต?11 - 15
ผู้ชม
369
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2. หนังสือแจ้งการโอนเงินงบ On Top Payment ปีงบประมาณ 2553? เขต? 6 - 10
ผู้ชม
893
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แจ้งการโอนเงินงบ On Top Payment ปีงบประมาณ 2553
ผู้ชม
1
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 452