เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเงิน

เรื่อง
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1/53 และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/53 เขต 16 -19
ผู้ชม
366
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชี้แจงกรณีจัดสรรงบชดเชยค่าบริการฯไตรมาสที่ 1/53 และงบพัฒนาระบบบริการฯ ครั้งที่ 1/53 ล่าช้า เนื่องจากรอข้อตกลงการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (MOU) ทางสถาบันฯต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย
ผู้ชม
351
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-15 11:43:48
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1/53 และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/53 เขต 1 - 5
ผู้ชม
366
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
หนังสือแจ้งการโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1/53 และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/53 เขต 6 - 10
ผู้ชม
425
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) เขต 11 - 15
ผู้ชม
804
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) เขต 16 - 19
ผู้ชม
392
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) เขต 1-5
ผู้ชม
400
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) เขต 6 - 10
ผู้ชม
413
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 เขต 16-19
ผู้ชม
421
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 เขต 11-15
ผู้ชม
398
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 434