เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเงิน

เรื่อง
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 2 เขต 16 - 19
ผู้ชม
517
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 2 เขต 11 - 15
ผู้ชม
457
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 2 เขต 6 - 10
ผู้ชม
510
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 2 เขต 1 - 5
ผู้ชม
610
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1/3 และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/3
ผู้ชม
514
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1/2 และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2
ผู้ชม
530
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
รายละเอียดการจัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามไตรมาส และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2552 จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1/1 และงบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/1
ผู้ชม
573
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
จัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสที่ 3 เขต 1 - 5
ผู้ชม
519
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การจ่ายค่าชดเชยและเงินอุดหนุนเพื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2552
ผู้ชม
947
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1467