เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
33
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-28 14:53:15
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2566
ผู้ชม
5
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-20 21:14:26
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
33
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-13 16:50:09
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้ชม
34
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-21 11:22:16
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
54
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-08 08:04:25
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
80
สร้างเมื่อ
2023-01-05 14:32:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:32:48
ทะเบียนรับเรื่อร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผู้ชม
65
สร้างเมื่อ
2022-12-11 14:30:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:31:36
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม๒๕๖๕
ผู้ชม
81
สร้างเมื่อ
2022-10-05 14:29:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:29:50
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ชม
50
สร้างเมื่อ
2022-10-05 14:25:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:26:05
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกันยายน2565
ผู้ชม
51
สร้างเมื่อ
2022-10-11 13:16:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 13:22:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2382