เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
ผู้ชม
22
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-22 09:52:24
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ผู้ชม
12
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-22 09:38:23
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
ผู้ชม
27
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 20:22:24
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
18
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-16 10:12:56
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
79
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-26 09:57:44
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผู้ชม
74
สร้างเมื่อ
2023-12-26 09:54:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-26 09:56:12
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๖
ผู้ชม
123
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 10:57:37
ทะเบียบรับเรื่องร้องเรียนภายในฯประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ผู้ชม
121
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 10:57:51
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
156
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-07 10:47:45
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
ผู้ชม
145
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-10 09:28:45
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3453