เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ชม
340
สร้างเมื่อ
2022-10-05 14:25:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:26:05
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกันยายน2565
ผู้ชม
216
สร้างเมื่อ
2022-10-11 13:16:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 13:22:04
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
655
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-08 13:50:22
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
848
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-08 13:47:46
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้ชม
705
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-08 09:20:06
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
320
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 08:20:28
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน เมษายน ๖๕
ผู้ชม
290
สร้างเมื่อ
2022-05-27 08:16:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-27 08:17:17
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้ชม
354
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:31:02
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
299
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:30:01
ทะเบียบเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ชม
321
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:26:12
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 163