เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผู้ชม
349
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:22:37
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ผู้ชม
389
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:21:00
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
650
สร้างเมื่อ
2022-04-25 14:19:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-25 14:21:17
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
ผู้ชม
413
สร้างเมื่อ
2022-04-25 14:17:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-25 14:19:20
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
ผู้ชม
1114
สร้างเมื่อ
2021-04-20 15:22:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-20 15:25:57
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2563
ผู้ชม
971
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:46:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:46:22
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2563
ผู้ชม
1289
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:43:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:44:21
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนขอกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562
ผู้ชม
963
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-04 11:26:43
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562
ผู้ชม
1385
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 11:24:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 73