เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
การอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างรากฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สพฉ.”
ผู้ชม
43
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:00:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:00:49
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
37
สร้างเมื่อ
2023-02-17 10:18:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-17 10:19:09
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566
ผู้ชม
56
สร้างเมื่อ
2023-01-24 14:27:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 14:28:05
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ผู้ชม
69
สร้างเมื่อ
2023-01-24 14:26:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-20 12:31:18
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 1/2566
ผู้ชม
127
สร้างเมื่อ
2023-01-20 09:53:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 14:27:31
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์การ และกรอบอัตราผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566
ผู้ชม
71
สร้างเมื่อ
2023-01-18 16:14:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-18 16:15:07
ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ผู้ชม
107
สร้างเมื่อ
2022-11-21 09:44:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 09:44:04
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจeปี 2566
ผู้ชม
145
สร้างเมื่อ
2022-11-10 15:43:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-10 15:46:27
แผนพัฒนารายบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้ชม
143
สร้างเมื่อ
2022-11-09 15:45:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-09 15:45:55
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 2/2565
ผู้ชม
248
สร้างเมื่อ
2022-04-07 15:18:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-07 15:18:57
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 573