เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ผู้ชม
229
สร้างเมื่อ
2023-01-24 14:26:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-12 15:16:43
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 1/2566
ผู้ชม
324
สร้างเมื่อ
2023-01-20 09:53:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-12 16:01:51
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์การ และกรอบอัตราผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566
ผู้ชม
228
สร้างเมื่อ
2023-01-18 16:14:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-18 16:15:07
ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ผู้ชม
221
สร้างเมื่อ
2022-11-21 09:44:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 09:44:04
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจeปี 2566
ผู้ชม
680
สร้างเมื่อ
2022-11-10 15:43:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-10 15:46:27
แผนพัฒนารายบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้ชม
275
สร้างเมื่อ
2022-11-09 15:45:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-09 15:45:55
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 2/2565
ผู้ชม
389
สร้างเมื่อ
2022-04-07 15:18:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-07 15:18:57
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ผู้ชม
368
สร้างเมื่อ
2022-04-05 10:24:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-05 10:22:31
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
ผู้ชม
529
สร้างเมื่อ
2022-03-28 15:04:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-05 10:22:40
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
434
สร้างเมื่อ
2022-03-28 15:03:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-28 15:02:47
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 863