เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การประเมินผลการฏิบัติงานบุคลากร
ผู้ชม
472
สร้างเมื่อ
2020-04-28 11:36:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 11:38:29
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ชม
646
สร้างเมื่อ
2020-04-28 11:35:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-07 16:56:45
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์การ และกรอบอัตราผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
ผู้ชม
591
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:37:18
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
ผู้ชม
588
สร้างเมื่อ
2020-05-08 07:21:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 16:42:01
รายงานผลการประชุมผลการดำเนินงาน
ผู้ชม
373
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 11:55:22
แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ผู้ชม
466
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:31:17
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้ชม
539
สร้างเมื่อ
2020-05-13 09:26:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-13 09:28:21
คำสั่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
479
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:27:56
รายนามผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
490
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:10:19
แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565
ผู้ชม
494
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-25 09:49:09
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 216