เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
617
สร้างเมื่อ
2022-03-16 08:52:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 11:16:53
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 2565
ผู้ชม
511
สร้างเมื่อ
2022-02-07 16:18:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-07 15:19:11
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 1/2565
ผู้ชม
413
สร้างเมื่อ
2022-02-07 16:13:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-07 16:18:21
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2561-2565 (สำหรับปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ผู้ชม
426
สร้างเมื่อ
2021-11-11 13:39:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-07 16:09:22
รายงานผลการดําเนินงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
ผู้ชม
335
สร้างเมื่อ
2021-11-11 13:35:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-11 13:35:24
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 3/2564
ผู้ชม
472
สร้างเมื่อ
2021-07-07 11:24:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-07 11:25:06
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 1/2564
ผู้ชม
421
สร้างเมื่อ
2021-05-11 09:45:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-30 09:46:20
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 2/2564
ผู้ชม
419
สร้างเมื่อ
2021-06-11 11:12:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-25 11:33:17
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพพยากรบุคค
ผู้ชม
543
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:44:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-17 13:44:19
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
ผู้ชม
840
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:43:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-17 13:43:52
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 518