เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
ผู้ชม
1176
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:41:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-07 11:26:21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
573
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:41:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-17 13:42:12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
775
สร้างเมื่อ
2020-05-15 16:04:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 16:04:45
"หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563"
ผู้ชม
1169
สร้างเมื่อ
2020-05-13 10:14:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-13 10:14:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์การ และกรอบอัตราผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
ผู้ชม
1657
สร้างเมื่อ
2020-05-13 10:13:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 10:09:04
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
1257
สร้างเมื่อ
2020-04-28 11:37:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 16:02:56
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การประเมินผลการฏิบัติงานบุคลากร
ผู้ชม
697
สร้างเมื่อ
2020-04-28 11:36:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-28 11:38:29
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ชม
1018
สร้างเมื่อ
2020-04-28 11:35:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-07 16:56:45
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
ผู้ชม
922
สร้างเมื่อ
2020-05-08 07:21:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 16:42:01
รายงานผลการประชุมผลการดำเนินงาน
ผู้ชม
615
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 11:55:22
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 293