เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ผู้ชม
663
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:31:17
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้ชม
791
สร้างเมื่อ
2020-05-13 09:26:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-13 09:28:21
คำสั่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
666
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:27:56
รายนามผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
857
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 18:10:19
แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565
ผู้ชม
686
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-25 09:49:09
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ผู้ชม
1051
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-25 09:46:59
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ผู้ชม
1632
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-25 09:43:31
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และแต่ตั้งผู้ปฏิบัติงานไปดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. 2561
ผู้ชม
461
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-25 09:41:44
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 66