เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เรื่อง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รอบ 6 เดือน
ผู้ชม
271
สร้างเมื่อ
2023-06-13 10:15:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-13 10:15:59
บทสรุปผู้บริหาร: ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ผู้ชม
540
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:37:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-21 11:38:00
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ผู้ชม
656
สร้างเมื่อ
2021-04-21 11:11:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-21 11:13:43
บทสรุปผู้บริหาร_รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายระดับโครงการ ไตรมาส 2 ปี 2563
ผู้ชม
861
สร้างเมื่อ
2020-06-16 14:07:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 09:32:46
บทสรุปผู้บริหาร_รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายระดับโครงการ ไตรมาส 2 ปี 2563
ผู้ชม
1312
สร้างเมื่อ
2020-06-16 14:02:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 09:51:27
บทสรุปผู้บริหาร ผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายระดับโครงการ ปี 2562
ผู้ชม
1052
สร้างเมื่อ
2020-06-12 09:30:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 09:52:30
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)
ผู้ชม
1115
สร้างเมื่อ
2020-06-15 09:33:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-16 13:37:29
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562 สิ้นไตรมาส 4
ผู้ชม
899
สร้างเมื่อ
2020-06-15 09:29:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-18 11:25:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3164