เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหา
เรื่อง
บัตร EMS Smartcard
เปิดดู
1764
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เปิดดู
1326
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
การทำ CPR
เปิดดู
978
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
การขึ้นทะเบียนรถกู้ชีพ
เปิดดู
1741
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
1089
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
แนวทางการตอบคำถาม COVID-19 กรณีสายด่วน 028721669
เปิดดู
894
สร้างเมื่อ
2020-07-08 15:00:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 15:01:25
UCEP
เปิดดู
1051
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:37:50
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2723