เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
ขั้นตอนการช่วยชีวิต
เปิดดู
2629
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:19:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 19:39:58
ทุกชีวิตปลอดภัย มั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน ระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Operation System?
เปิดดู
1486
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:17:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-31 12:19:09
6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต มีสิทธิ์รักษาทุกที่ (6 Critical medical emergencies with the rights to free treatment.) #UCEP
เปิดดู
1293
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:15:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-04 16:11:03
สพฉ. ห่วงใย ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เปิดดู
916
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:12:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-31 12:13:03
เช็คอาการโควิดสายพันธุ์ XBB
เปิดดู
1423
สร้างเมื่อ
2023-05-24 12:31:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:32:18
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular Disease)
เปิดดู
2672
สร้างเมื่อ
2023-05-01 09:05:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-02 14:09:14
10 เบอร์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉินในเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 นี้ ใครเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา อย่าลืมเซฟเก็บไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน
เปิดดู
1441
สร้างเมื่อ
2023-04-12 14:35:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-12 14:37:11
เดินทางอย่างไร ปลอดภัยในวันสงกรานต์
เปิดดู
691
สร้างเมื่อ
2023-04-12 13:52:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-12 14:02:43
ลดขนาดธูป = ลดขนาดควัน
เปิดดู
1094
สร้างเมื่อ
2023-01-24 14:44:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 14:45:25
สพฉ.ห่วงใย ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
เปิดดู
864
สร้างเมื่อ
2022-12-29 11:08:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-29 11:10:01
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 21610