เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 พบอาการดังนี้ โทร.1669 ทันที
เปิดดู
2523
สร้างเมื่อ
2021-05-13 11:07:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 11:08:30
8 ขั้นตอนในวันฉีดวัคซีนโควิด-19
เปิดดู
1225
สร้างเมื่อ
2021-05-13 11:05:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 11:07:28
ทำอย่างไร เมื่อคุณติดเชื้อโควิด-19
เปิดดู
1624
สร้างเมื่อ
2021-05-13 11:04:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 11:05:07
เมื่อไหร่ควรไปตรวจโควิด
เปิดดู
1044
สร้างเมื่อ
2021-05-13 11:00:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 11:03:21
อะไรควร-ไม่ควรปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม
เปิดดู
730
สร้างเมื่อ
2021-05-13 10:59:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-13 11:00:30
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินปฏิบัติงานอย่างไรในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
เปิดดู
4586
สร้างเมื่อ
2020-04-05 09:19:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-05 09:22:08
การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ จากโรค COVID-19
เปิดดู
3407
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:57:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:59:08
แนวทางการปฏิบัติงานของรถEMS ช่วงสถานการณ์ COVID-19
เปิดดู
2757
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:53:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:55:25
ขั้นตอนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)
เปิดดู
5824
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:47:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:49:08
ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)
เปิดดู
3828
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:45:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:46:48
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 7686