เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ จากโรค COVID-19
เปิดดู
3639
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:57:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:59:08
แนวทางการปฏิบัติงานของรถEMS ช่วงสถานการณ์ COVID-19
เปิดดู
2979
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:53:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:55:25
ขั้นตอนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)
เปิดดู
6371
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:47:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:49:08
ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)
เปิดดู
4287
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:45:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:46:48
หน้ากากอนามัย สวมใส่ให้ถูกต้อง
เปิดดู
1600
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:43:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:44:55
ล้างมือ ป้องกันยับยั้ง เชื้อ COVID-19
เปิดดู
1334
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:40:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:43:32
ร่วมเป็นกำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และทีมรถพยาบาล ฝ่าวิกฤต COVID-19
เปิดดู
1530
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:37:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:39:24
ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน
เปิดดู
687
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:27:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:33:45
ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้แก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ทุกแห่งทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
เปิดดู
835
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:24:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:26:59
ข้อปฏิบัติของคนกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน
เปิดดู
1028
สร้างเมื่อ
2020-03-26 20:21:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 20:23:00
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 7016