เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
9ข้อควรรู้ก่อนโทร 1669
เปิดดู
4781
สร้างเมื่อ
2019-05-07 11:00:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-16 12:49:46
กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
เปิดดู
2498
สร้างเมื่อ
2019-05-07 10:59:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-07 10:59:48
4เหตุผลที่ต้องโทร 1669
เปิดดู
2780
สร้างเมื่อ
2019-05-07 10:59:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-07 10:59:03
ระบบปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
3089
สร้างเมื่อ
2019-05-07 10:58:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-07 10:58:27
Application 1669
เปิดดู
2046
สร้างเมื่อ
2019-01-10 08:52:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-19 00:53:24
ThaiEMS1669
เปิดดู
2147
สร้างเมื่อ
2019-01-10 08:51:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-10 08:51:09
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Heart Attack)
เปิดดู
2659
สร้างเมื่อ
2019-01-10 08:49:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-10 08:49:56
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
เปิดดู
3642
สร้างเมื่อ
2019-01-10 08:47:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-10 08:47:23
เดินทางปลอดภัย ไปกับ 1669
เปิดดู
994
สร้างเมื่อ
2017-12-26 11:10:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-26 11:10:03
5 ขั้นตอน ครบวงจร 1669
เปิดดู
2485
สร้างเมื่อ
2017-11-15 10:09:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-15 10:09:27
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 5118