เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
โรคหลอดเลือดสมอง
เปิดดู
1624
สร้างเมื่อ
2017-11-15 10:04:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-15 10:04:23
ภัยหนาว
เปิดดู
701
สร้างเมื่อ
2017-11-15 10:03:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-15 10:03:47
การปฐมพยาบาลอย่างไรเมื่อบาดเจ็บจากดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด
เปิดดู
1289
สร้างเมื่อ
2017-11-15 10:02:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-15 10:02:56
Thai EMS 1669
เปิดดู
1155
สร้างเมื่อ
2016-09-12 15:47:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-09-12 15:47:25
3ข้อสำคัญเมื่อต้องแจ้งเมื่อโทร.1669
เปิดดู
1529
สร้างเมื่อ
2016-06-07 13:45:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-07-08 16:16:52
3ข้อสำคัญเมื่อต้องแจ้งเมื่อโทร.1669 แปลภาษาญี่ปุ่น โดย Chocojang
เปิดดู
1258
สร้างเมื่อ
2016-06-07 13:44:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-06-07 13:44:42
3ข้อสำคัญเมื่อต้องแจ้งเมื่อโทร.1669 แปลภาษาเกาหลีโดย คุณทรรศมณฑ์ วิจิต
เปิดดู
852
สร้างเมื่อ
2016-06-07 13:41:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-07-08 15:56:37
3ข้อสำคัญเมื่อต้องแจ้งเมื่อโทร.1669 แปลภาษาจีน โดย Miss.Varaya Ponpanumas
เปิดดู
1023
สร้างเมื่อ
2016-06-07 13:39:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-06-07 13:39:16
3ข้อสำคัญเมื่อต้องแจ้งเมื่อโทร.1669 แปลภาษาลาว โดย Miss.Souksakhone Inthasome
เปิดดู
958
สร้างเมื่อ
2016-06-07 13:34:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-06-07 13:34:56
การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
เปิดดู
3680
สร้างเมื่อ
2016-05-02 14:21:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:33:30
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3279