เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
สพฉ.เปิดตัวแอพลิเคชั่น "EMS 1669" เรียกรถพยาบาล
เปิดดู
873
สร้างเมื่อ
2016-05-02 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-05-02 00:00:00
กล่องปฐมพยาบาล
เปิดดู
656
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:55:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:55:18
การห้ามเลือด
เปิดดู
1458
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:54:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:54:04
ทำไมต้องมีเครื่องAED
เปิดดู
1596
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:53:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:53:13
ข้อควรรู้ก่อนโทร1669
เปิดดู
851
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:51:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:51:58
อาการฉุกเฉินวิกฤติ
เปิดดู
1597
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:50:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:50:57
เหตุผลที่ต้องโทร1669
เปิดดู
948
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:43:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:43:57
ระบบปฏิบัติการการช่วยชีวิต
เปิดดู
1184
สร้างเมื่อ
2015-10-23 22:43:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-23 22:43:01
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภัยพิบัติ
เปิดดู
967
สร้างเมื่อ
2015-05-25 10:43:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-01 13:43:02
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1532