เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
13
สร้างเมื่อ
2023-09-21 15:53:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 16:02:45
ประกาศราคากลาง สำหรับซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ
เปิดดู
4
สร้างเมื่อ
2023-09-21 09:45:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 09:48:09
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และผู้ป่วยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เปิดดู
3
สร้างเมื่อ
2023-09-21 09:41:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 09:45:11
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
16
สร้างเมื่อ
2023-09-13 10:34:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-13 10:37:43
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
15
สร้างเมื่อ
2023-09-12 15:19:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-12 15:23:01
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
14
สร้างเมื่อ
2023-09-12 15:15:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-12 15:19:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
เปิดดู
15
สร้างเมื่อ
2023-09-11 10:35:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-11 10:36:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
22
สร้างเมื่อ
2023-09-05 15:02:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-05 15:04:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
เปิดดู
93
สร้างเมื่อ
2023-07-24 11:43:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-17 14:34:16
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำข้อมูลพื้นฐานและการรองรับการนำเข้าข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
136
สร้างเมื่อ
2023-07-24 11:42:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-24 11:48:52
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 5387