เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
เปิดดู
3
สร้างเมื่อ
2022-07-04 12:30:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-04 12:33:58
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
เปิดดู
7
สร้างเมื่อ
2022-06-30 16:53:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-30 16:56:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔
เปิดดู
27
สร้างเมื่อ
2022-06-23 10:55:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-23 11:00:56
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓
เปิดดู
24
สร้างเมื่อ
2022-06-23 10:33:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-23 10:42:19
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
45
สร้างเมื่อ
2022-06-15 17:14:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-15 17:17:43
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
22
สร้างเมื่อ
2022-06-15 14:20:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-15 14:29:43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
เปิดดู
27
สร้างเมื่อ
2022-06-06 14:02:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-06 14:05:05
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
41
สร้างเมื่อ
2022-05-25 17:43:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-05 20:37:27
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ใหม่อีกครั้ง
เปิดดู
37
สร้างเมื่อ
2022-05-24 12:06:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-24 12:13:18
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
40
สร้างเมื่อ
2022-05-23 14:51:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-23 14:53:37
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3822