เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
เปิดดู
52
สร้างเมื่อ
2024-02-09 15:06:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-09 15:12:22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
เปิดดู
109
สร้างเมื่อ
2024-01-15 10:06:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-15 10:11:40
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
80
สร้างเมื่อ
2023-12-28 13:06:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-28 13:10:12
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
77
สร้างเมื่อ
2023-12-28 12:53:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-28 13:03:22
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
86
สร้างเมื่อ
2023-12-21 15:51:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-21 16:06:24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
เปิดดู
84
สร้างเมื่อ
2023-12-12 14:25:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-12 14:32:14
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
77
สร้างเมื่อ
2023-12-04 08:45:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-04 09:12:41
ประกาศราคากลางจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 1 ปี
เปิดดู
112
สร้างเมื่อ
2023-11-27 10:30:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-27 10:44:17
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
30
สร้างเมื่อ
2023-11-15 12:07:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-16 09:04:24
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑๐ เดือน
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2023-11-15 11:17:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-15 11:33:25
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 5846