เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ software Oracle database Linux ระยะเวลา ๑ ปี ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
3
สร้างเมื่อ
2021-06-22 20:11:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-22 20:14:45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
เปิดดู
6
สร้างเมื่อ
2021-06-18 10:31:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-18 10:34:55
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เปิดดู
13
สร้างเมื่อ
2021-06-16 18:39:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-16 18:49:01
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
10
สร้างเมื่อ
2021-06-16 18:03:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-16 18:07:37
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ software Oracle database Linux ระยะเวลา ๑ ปี ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
19
สร้างเมื่อ
2021-06-08 16:58:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-08 17:01:10
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2021-06-08 16:54:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-08 17:04:31
ราคากลาง จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ software Oracle database Linux ระยะเวลา ๑ ปี ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
13
สร้างเมื่อ
2021-06-04 12:19:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-04 12:23:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบควบรุม ติดตามเอกสาร ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
33
สร้างเมื่อ
2021-06-02 19:54:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-02 20:01:45
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ
เปิดดู
37
สร้างเมื่อ
2021-05-24 10:53:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-24 11:33:18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
เปิดดู
50
สร้างเมื่อ
2021-05-17 13:45:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-18 09:52:29
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2722