เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
7
สร้างเมื่อ
2021-01-22 14:47:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-22 14:53:40
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Portal รับรองผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Portal EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
15
สร้างเมื่อ
2021-01-18 16:19:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-18 16:21:33
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
18
สร้างเมื่อ
2021-01-15 17:17:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-15 17:20:11
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Portal รับรองผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Portal EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
12
สร้างเมื่อ
2021-01-14 16:33:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-14 16:38:28
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2021-01-13 16:07:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 16:11:31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
เปิดดู
20
สร้างเมื่อ
2021-01-11 10:29:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-11 10:32:53
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1)
เปิดดู
21
สร้างเมื่อ
2021-01-08 22:39:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-08 22:42:00
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เปิดดู
22
สร้างเมื่อ
2021-01-08 22:34:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-08 22:38:04
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑
เปิดดู
21
สร้างเมื่อ
2021-01-08 22:26:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-09 09:06:16
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
34
สร้างเมื่อ
2021-01-08 22:10:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-08 22:25:14
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2102