เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑ สำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ
เปิดดู
6
สร้างเมื่อ
2021-12-07 21:28:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-07 21:44:10
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
16
สร้างเมื่อ
2021-11-29 16:56:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-29 17:10:23
ประกาศราคากลาง สำหรับซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
13
สร้างเมื่อ
2021-11-29 16:27:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-29 16:32:31
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑
เปิดดู
16
สร้างเมื่อ
2021-11-29 08:37:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-29 08:40:35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
เปิดดู
15
สร้างเมื่อ
2021-11-25 14:25:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-25 14:27:07
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)
เปิดดู
54
สร้างเมื่อ
2021-11-04 12:11:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-04 12:14:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านอาคาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
เปิดดู
42
สร้างเมื่อ
2021-10-26 11:29:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-26 11:34:56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
เปิดดู
73
สร้างเมื่อ
2021-10-06 15:54:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-06 16:45:44
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
56
สร้างเมื่อ
2021-09-30 17:00:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-30 17:09:02
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
42
สร้างเมื่อ
2021-09-30 16:54:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-30 16:59:57
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3156