เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2024-06-12 16:00:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-12 16:04:24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
เปิดดู
43
สร้างเมื่อ
2024-06-10 15:58:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-10 16:02:47
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
50
สร้างเมื่อ
2024-05-29 17:17:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-29 17:24:19
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗
เปิดดู
54
สร้างเมื่อ
2024-05-24 13:45:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-24 13:52:02
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
เปิดดู
75
สร้างเมื่อ
2024-05-17 15:05:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-17 15:14:48
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
72
สร้างเมื่อ
2024-05-15 21:27:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-15 21:33:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2567
เปิดดู
109
สร้างเมื่อ
2024-05-13 21:04:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-13 21:08:11
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
เปิดดู
74
สร้างเมื่อ
2024-05-07 15:14:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-07 15:32:36
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 5 เดือน
เปิดดู
66
สร้างเมื่อ
2024-05-04 20:46:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-04 20:50:28
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 5 เดือน
เปิดดู
52
สร้างเมื่อ
2024-05-04 20:39:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-04 20:45:58
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1196