เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
คําชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
เปิดดู
6
สร้างเมื่อ
2023-06-02 11:28:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-02 11:33:41
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2023-05-30 16:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-30 16:24:19
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
19
สร้างเมื่อ
2023-05-29 16:23:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-29 16:25:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
15
สร้างเมื่อ
2023-05-29 10:34:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-29 10:44:40
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
42
สร้างเมื่อ
2023-05-26 17:58:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 18:06:26
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
8
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:14:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:17:01
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
12
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:11:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:14:26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
เปิดดู
8
สร้างเมื่อ
2023-05-26 12:19:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 12:23:02
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
7
สร้างเมื่อ
2023-05-25 16:25:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-25 16:32:05
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
32
สร้างเมื่อ
2023-05-11 10:02:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-11 10:04:23
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1045