เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
การเปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
เปิดดู
388
สร้างเมื่อ
2010-11-23 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แจ้งปิดระบบสารสนเทศ ชั่วคราว วันที่ 9 พ.ย. 53 เวลา 17.30 - 19.00 น.
เปิดดู
358
สร้างเมื่อ
2010-11-09 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และใบประกาศนียบัตร ฯ
เปิดดู
394
สร้างเมื่อ
2010-11-03 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เปิดดู
365
สร้างเมื่อ
2010-09-27 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ตราสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เป็นเครื่องหมายบริการสำหรับให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
4612
สร้างเมื่อ
2010-09-17 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับฅนกู้ชีพ ปีที่ ๒
เปิดดู
1049
สร้างเมื่อ
2010-09-07 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ด่วน! สธ.เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี2554 จำนวน 53 อัตรา
เปิดดู
403
สร้างเมื่อ
2010-09-07 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุงานขับรถยนต์
เปิดดู
384
สร้างเมื่อ
2010-09-06 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
กำหนดการฝึกอบรมเพิ่มเติมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (First Responder) จาก 16 ชั่วโมง เป็น 24 ชั่วโมง
เปิดดู
4926
สร้างเมื่อ
2010-08-26 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศให้เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
415
สร้างเมื่อ
2010-08-12 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 73