เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดดู
371
สร้างเมื่อ
2009-12-30 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน สพฉ.
เปิดดู
415
สร้างเมื่อ
2009-12-23 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
เปิดดู
541
สร้างเมื่อ
2009-12-09 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
896
สร้างเมื่อ
2009-12-01 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
EMS Forum 2010
เปิดดู
462
สร้างเมื่อ
2009-11-25 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
((เพิ่มเอกสาร)) เอกสาร และกำหนดการ การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพ.ศ. 2553-2555
เปิดดู
857
สร้างเมื่อ
2009-11-11 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
((เพิ่มเอกสาร)) ตรวจรายชื่อการตอบรับผู้เข้าประชุมชี้แจ้งการแพทย์ฉุกเฉินปี53 วันที่ 19-20 พ.ย.52
เปิดดู
588
สร้างเมื่อ
2009-11-10 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สพฉ.จะจัดประชุมมอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และชี้แจงงานปี 2553 ในวันที่ 19-20 พย.52
เปิดดู
438
สร้างเมื่อ
2009-10-28 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แบบสอบถามความคิดเห็น (Emergency Medical Technician ?Paramedic: EMT-P)
เปิดดู
1217
สร้างเมื่อ
2009-09-22 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ขอความร่วมมือประเมินตนเอง
เปิดดู
472
สร้างเมื่อ
2009-09-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 26