เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
แบบสอบถามความคิดเห็น (Emergency Medical Technician ?Paramedic: EMT-P)
เปิดดู
1325
สร้างเมื่อ
2009-09-22 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ขอความร่วมมือประเมินตนเอง
เปิดดู
502
สร้างเมื่อ
2009-09-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ขอความร่วมมือศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์สาธารณภัย
เปิดดู
688
สร้างเมื่อ
2009-07-22 23:12:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศเรื่องเปรียบเทียบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สร้างความรู้ เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินและบริการ โทร.1669
เปิดดู
544
สร้างเมื่อ
2009-07-21 16:37:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ข้อมูลการจัดสรรงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินงวดที่ 3
เปิดดู
536
สร้างเมื่อ
2009-07-21 10:47:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
บันทึกข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2550-2552
เปิดดู
497
สร้างเมื่อ
2009-05-18 09:25:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เอกสารประชุมวิชาการ ปี 2556
เปิดดู
856
สร้างเมื่อ
2009-04-30 16:43:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-15 10:22:59
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 14