เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2565)
เปิดดู
42
สร้างเมื่อ
2023-05-01 15:00:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-23 11:32:09
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เปิดดู
43
สร้างเมื่อ
2023-05-01 14:52:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-23 11:34:26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
เปิดดู
30
สร้างเมื่อ
2023-05-01 11:27:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-01 13:58:39
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
37
สร้างเมื่อ
2023-04-27 13:39:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-27 13:41:54
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2023-04-20 11:06:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:10:05
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อขายชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2023-04-20 10:56:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:01:08
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
เปิดดู
34
สร้างเมื่อ
2023-04-19 13:45:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:05:43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2023-04-09 19:14:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-09 19:18:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2023-04-07 12:41:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-07 12:45:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
163
สร้างเมื่อ
2023-03-15 11:59:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-15 12:00:16
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1217