เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
161
สร้างเมื่อ
2023-11-02 17:14:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 17:27:35
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน 1 ระบบ
เปิดดู
27
สร้างเมื่อ
2023-10-25 18:45:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-28 12:52:41
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
เปิดดู
136
สร้างเมื่อ
2023-10-25 17:54:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-25 17:57:55
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
100
สร้างเมื่อ
2023-10-25 17:49:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-25 17:51:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)
เปิดดู
103
สร้างเมื่อ
2023-10-19 14:50:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-19 14:56:46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
เปิดดู
167
สร้างเมื่อ
2023-10-09 13:56:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-09 13:58:58
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
123
สร้างเมื่อ
2023-09-25 09:47:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-25 09:55:04
ประกาศราคากลาง สำหรับซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ
เปิดดู
107
สร้างเมื่อ
2023-09-21 09:45:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 09:48:09
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และผู้ป่วยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เปิดดู
102
สร้างเมื่อ
2023-09-21 09:41:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 09:45:11
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
126
สร้างเมื่อ
2023-09-13 10:34:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-13 10:37:43
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1803