เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
96
สร้างเมื่อ
2023-09-12 15:19:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-12 15:23:01
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
81
สร้างเมื่อ
2023-09-12 15:15:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-12 15:19:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
เปิดดู
86
สร้างเมื่อ
2023-09-11 10:35:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-11 10:36:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
97
สร้างเมื่อ
2023-09-05 15:02:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-05 15:04:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
เปิดดู
178
สร้างเมื่อ
2023-07-24 11:43:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-17 14:34:16
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำข้อมูลพื้นฐานและการรองรับการนำเข้าข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
197
สร้างเมื่อ
2023-07-24 11:42:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-24 11:48:52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
เปิดดู
208
สร้างเมื่อ
2023-07-07 15:56:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 16:02:13
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
222
สร้างเมื่อ
2023-06-27 15:07:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-27 15:09:41
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
เปิดดู
190
สร้างเมื่อ
2023-06-22 15:44:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-22 15:46:02
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำข้อมูลพื้นฐานและการรองรับการนำเข้าข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
244
สร้างเมื่อ
2023-06-19 13:41:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-30 10:11:50
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 930