เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
161
สร้างเมื่อ
2023-02-27 08:25:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-27 08:30:42
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เปิดดู
221
สร้างเมื่อ
2023-02-24 14:37:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-18 11:14:44
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
157
สร้างเมื่อ
2023-02-17 15:22:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-17 15:35:03
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
87
สร้างเมื่อ
2023-02-17 14:18:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-17 14:22:12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
เปิดดู
90
สร้างเมื่อ
2023-02-13 10:18:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-13 10:24:10
(ร่าง) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
215
สร้างเมื่อ
2023-02-09 17:29:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-09 17:38:26
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด
เปิดดู
178
สร้างเมื่อ
2023-02-08 11:59:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-08 12:03:53
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
เปิดดู
61
สร้างเมื่อ
2023-02-07 13:55:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-07 13:57:03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1)
เปิดดู
125
สร้างเมื่อ
2023-02-01 10:06:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-01 10:10:03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1)
เปิดดู
80
สร้างเมื่อ
2023-02-01 10:04:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-01 10:06:17
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 792