เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
เปิดดู
198
สร้างเมื่อ
2023-06-19 10:33:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-19 10:36:14
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
193
สร้างเมื่อ
2023-06-16 15:04:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-16 15:06:11
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ
เปิดดู
198
สร้างเมื่อ
2023-06-16 12:27:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-16 12:28:51
ประกาศลำดับการนำผลงาน สำหรับงานจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
173
สร้างเมื่อ
2023-06-08 16:42:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-08 16:47:51
คําชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
เปิดดู
243
สร้างเมื่อ
2023-06-02 11:28:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-02 11:33:41
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
เปิดดู
313
สร้างเมื่อ
2023-05-30 16:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-30 16:24:19
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
218
สร้างเมื่อ
2023-05-29 16:23:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-29 16:25:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
200
สร้างเมื่อ
2023-05-29 10:34:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-29 10:44:40
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
243
สร้างเมื่อ
2023-05-26 17:58:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 18:06:26
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
115
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:14:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:17:01
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 822