เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1)
เปิดดู
72
สร้างเมื่อ
2023-02-01 09:59:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-01 10:03:41
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างพัฒนาระบบควบคุม ติดตามเอกสาร ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
112
สร้างเมื่อ
2023-01-31 16:28:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-01 10:19:21
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)
เปิดดู
70
สร้างเมื่อ
2023-01-24 09:19:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 09:24:53
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เปิดดู
125
สร้างเมื่อ
2023-01-24 09:09:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 09:12:28
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
160
สร้างเมื่อ
2023-01-23 10:52:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-23 11:06:41
(ร่าง) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
152
สร้างเมื่อ
2023-01-13 20:16:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-23 10:52:01
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
เปิดดู
159
สร้างเมื่อ
2023-01-13 14:24:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-13 14:33:51
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล
เปิดดู
87
สร้างเมื่อ
2023-01-10 09:02:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 09:13:30
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
141
สร้างเมื่อ
2022-12-22 20:14:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-22 20:18:18
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
192
สร้างเมื่อ
2022-11-28 10:37:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-28 10:46:19
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 711