เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
166
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:11:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:14:26
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
124
สร้างเมื่อ
2023-05-25 16:25:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-25 16:32:05
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
141
สร้างเมื่อ
2023-05-11 10:02:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-11 10:04:23
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2565)
เปิดดู
145
สร้างเมื่อ
2023-05-01 15:00:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-23 11:32:09
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เปิดดู
139
สร้างเมื่อ
2023-05-01 14:52:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-23 11:34:26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
เปิดดู
141
สร้างเมื่อ
2023-05-01 11:27:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-01 13:58:39
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2023-04-27 13:39:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 10:34:18
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด
เปิดดู
120
สร้างเมื่อ
2023-04-20 11:06:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:10:05
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อขายชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล
เปิดดู
106
สร้างเมื่อ
2023-04-20 10:56:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:01:08
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
เปิดดู
114
สร้างเมื่อ
2023-04-19 13:45:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:05:43
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1140