เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เปิดดู
183
สร้างเมื่อ
2022-11-25 13:59:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-25 14:04:13
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
112
สร้างเมื่อ
2022-11-25 11:16:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-25 11:18:58
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Backup Appliance)
เปิดดู
71
สร้างเมื่อ
2022-11-15 21:58:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-01 10:23:28
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
เปิดดู
260
สร้างเมื่อ
2022-11-15 21:46:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-15 22:00:50
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
เปิดดู
225
สร้างเมื่อ
2022-11-03 12:03:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-03 12:06:41
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)
เปิดดู
127
สร้างเมื่อ
2022-11-03 11:48:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-03 11:51:52
ประกาศราคากลาง สำหรับสำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
เปิดดู
189
สร้างเมื่อ
2022-11-01 15:30:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 09:15:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
เปิดดู
287
สร้างเมื่อ
2022-10-05 13:47:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-05 13:49:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านอาคาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
152
สร้างเมื่อ
2022-09-30 21:20:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-05 14:23:01
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
126
สร้างเมื่อ
2022-09-30 21:17:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-05 14:20:48
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 705