เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
การเปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์
เปิดดู
321
สร้างเมื่อ
2011-03-28 13:02:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-30 16:25:56
การเปรียบเทียบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ตู้สาขาไฮบริท IP-PBX
เปิดดู
390
สร้างเมื่อ
2011-03-25 09:32:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-28 13:05:38
การเปรียบเทียบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล (backup software)
เปิดดู
384
สร้างเมื่อ
2011-03-25 09:23:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-30 16:22:05
ตัวอย่าง แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
397
สร้างเมื่อ
2011-03-18 10:45:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-04-12 10:39:41
ตัวอย่าง แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
1018
สร้างเมื่อ
2011-03-18 10:45:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การเปรียบเทียบราคาซื้อระบบตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เปิดดู
391
สร้างเมื่อ
2011-03-10 16:25:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-25 09:28:24
การเปรียบเทียบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เปิดดู
377
สร้างเมื่อ
2011-02-23 17:24:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-10 16:19:43
การประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายข้อมูลและระบบสำรองข้อมูล ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
354
สร้างเมื่อ
2011-02-17 11:45:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-02-23 17:29:31
คัดเลือกบุคคลให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
เปิดดู
379
สร้างเมื่อ
2011-02-16 18:11:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-18 10:37:14
ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
เปิดดู
743
สร้างเมื่อ
2011-02-13 15:25:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-04-01 17:50:36
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 61