เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
การเปรียบเทียบราคารถเช่ารถนั่งส่วนกลาง
เปิดดู
387
สร้างเมื่อ
2010-12-30 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
" แนวทางการตรวจราชการและการนิเทศงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2554"
เปิดดู
380
สร้างเมื่อ
2010-12-30 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แนวการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
เปิดดู
423
สร้างเมื่อ
2010-12-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑
เปิดดู
388
สร้างเมื่อ
2010-12-17 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สพฉ. จะทำการปิดระบบสารสนเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 - 19.00 น.
เปิดดู
338
สร้างเมื่อ
2010-11-29 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ด่วน!!!ประกาศแจ้งโอนเงินงบชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2553
เปิดดู
363
สร้างเมื่อ
2010-11-25 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การเปรียบเทียบราคาเช่าพื้นที่สำหรับวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบ Internet
เปิดดู
363
สร้างเมื่อ
2010-11-23 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การเปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
เปิดดู
380
สร้างเมื่อ
2010-11-23 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แจ้งปิดระบบสารสนเทศ ชั่วคราว วันที่ 9 พ.ย. 53 เวลา 17.30 - 19.00 น.
เปิดดู
347
สร้างเมื่อ
2010-11-09 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และใบประกาศนียบัตร ฯ
เปิดดู
387
สร้างเมื่อ
2010-11-03 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 70