เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
453
สร้างเมื่อ
2021-02-05 18:18:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-05 18:23:54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
448
สร้างเมื่อ
2021-01-26 10:05:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-26 10:15:24
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ  6 ตำแหน่ง
เปิดดู
834
สร้างเมื่อ
2021-01-06 17:33:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-06 17:39:41
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง
เปิดดู
1813
สร้างเมื่อ
2020-12-03 09:56:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-03 10:09:44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
495
สร้างเมื่อ
2020-10-14 11:37:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-14 11:41:46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ (ผู้เชียวชาญ ด้านดิจิทัล)
เปิดดู
355
สร้างเมื่อ
2020-10-09 11:31:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-09 11:39:35
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
567
สร้างเมื่อ
2020-09-08 15:38:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-03 18:14:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
323
สร้างเมื่อ
2020-08-24 16:14:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-24 16:24:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
276
สร้างเมื่อ
2020-08-07 10:55:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-07 11:05:13
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เปิดดู
328
สร้างเมื่อ
2020-07-19 10:12:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-19 10:54:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3118