เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 7 อัตรา
เปิดดู
657
สร้างเมื่อ
2022-06-24 17:48:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-24 18:02:54
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
169
สร้างเมื่อ
2022-05-23 10:23:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-23 10:50:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์การ
เปิดดู
274
สร้างเมื่อ
2022-03-09 16:01:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-09 16:04:50
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
382
สร้างเมื่อ
2022-01-20 13:40:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-20 13:45:02
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
1031
สร้างเมื่อ
2021-12-14 15:50:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-14 15:57:10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
627
สร้างเมื่อ
2021-08-25 15:23:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-25 15:26:46
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เปิดดู
376
สร้างเมื่อ
2021-08-05 16:12:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-05 16:21:32
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
642
สร้างเมื่อ
2021-08-05 09:29:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-05 09:36:38
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
761
สร้างเมื่อ
2021-07-02 13:47:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-02 13:51:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
784
สร้างเมื่อ
2021-02-05 18:18:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-05 18:23:54
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 5221