เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
รับสมัครพนักงานอาวุโสงานการเงินและบัญชี
เปิดดู
248
สร้างเมื่อ
2012-08-08 09:21:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-09-10 13:20:39
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เปิดดู
678
สร้างเมื่อ
2012-03-02 16:04:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-04-10 18:20:56
ประกาศรับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการและพนักงานอาวุโส
เปิดดู
329
สร้างเมื่อ
2012-02-24 14:42:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-03-28 16:21:59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
เปิดดู
285
สร้างเมื่อ
2011-12-08 09:23:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-12-08 09:47:53
ประกาศรับสมัครพนักงานจำนวน ๑ อัตรา
เปิดดู
284
สร้างเมื่อ
2011-10-13 15:35:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-11-07 16:08:27
ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ 42 อัตรา
เปิดดู
291
สร้างเมื่อ
2011-08-05 09:20:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-09-16 11:55:17
ขยายเวลาและประกาศรับสมัครเพิ่ม ๑ อัตรา
เปิดดู
278
สร้างเมื่อ
2011-01-20 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-03-30 16:16:07
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
เปิดดู
309
สร้างเมื่อ
2010-07-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานจำนวน 3 อัตรา
เปิดดู
312
สร้างเมื่อ
2010-07-12 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
รับสมัครพยาบาลสั่งการ Part-time
เปิดดู
301
สร้างเมื่อ
2010-05-26 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 485