เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
858
สร้างเมื่อ
2023-02-14 10:24:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-14 10:29:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
450
สร้างเมื่อ
2023-01-16 10:30:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-16 10:39:54
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 5 อัตรา
เปิดดู
1710
สร้างเมื่อ
2023-01-10 14:48:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 15:12:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
646
สร้างเมื่อ
2022-12-08 19:03:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-08 19:08:18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เปิดดู
467
สร้างเมื่อ
2022-11-21 21:07:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 21:14:05
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพิ่มเติม
เปิดดู
1016
สร้างเมื่อ
2022-10-29 16:46:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-29 16:50:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
854
สร้างเมื่อ
2022-08-17 16:05:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-17 16:21:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
738
สร้างเมื่อ
2022-07-21 11:08:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-21 11:14:56
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 7 อัตรา
เปิดดู
2305
สร้างเมื่อ
2022-06-24 17:48:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-24 18:02:54
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
1097
สร้างเมื่อ
2022-05-23 10:23:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-23 10:50:20
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1876