เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
887
สร้างเมื่อ
2023-07-25 10:03:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-25 10:10:25
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
858
สร้างเมื่อ
2023-06-29 15:58:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-29 16:03:40
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 3 อัตรา
เปิดดู
2111
สร้างเมื่อ
2023-05-30 15:09:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-30 15:13:59
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา
เปิดดู
967
สร้างเมื่อ
2023-05-01 09:48:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-29 13:07:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
684
สร้างเมื่อ
2023-04-05 09:48:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-05 09:56:21
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
550
สร้างเมื่อ
2023-04-05 09:35:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-19 10:32:32
ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
916
สร้างเมื่อ
2023-02-14 10:24:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-14 10:29:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
501
สร้างเมื่อ
2023-01-16 10:30:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-16 10:39:54
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 5 อัตรา
เปิดดู
1805
สร้างเมื่อ
2023-01-10 14:48:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 15:12:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
696
สร้างเมื่อ
2022-12-08 19:03:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-08 19:08:18
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2088