เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
700
สร้างเมื่อ
2022-12-08 19:03:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-08 19:08:18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เปิดดู
515
สร้างเมื่อ
2022-11-21 21:07:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 21:14:05
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพิ่มเติม
เปิดดู
1079
สร้างเมื่อ
2022-10-29 16:46:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-29 16:50:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
908
สร้างเมื่อ
2022-08-17 16:05:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-17 16:21:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
801
สร้างเมื่อ
2022-07-21 11:08:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-21 11:14:56
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 7 อัตรา
เปิดดู
2446
สร้างเมื่อ
2022-06-24 17:48:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-24 18:02:54
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
1282
สร้างเมื่อ
2022-05-23 10:23:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-23 10:50:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์การ
เปิดดู
687
สร้างเมื่อ
2022-03-09 16:01:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-09 16:04:50
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
1137
สร้างเมื่อ
2022-01-20 13:40:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-20 13:45:02
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
1875
สร้างเมื่อ
2021-12-14 15:50:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-14 15:57:10
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1428