เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์การ
เปิดดู
628
สร้างเมื่อ
2022-03-09 16:01:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-09 16:04:50
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
1010
สร้างเมื่อ
2022-01-20 13:40:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-20 13:45:02
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
1782
สร้างเมื่อ
2021-12-14 15:50:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-14 15:57:10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
1121
สร้างเมื่อ
2021-08-25 15:23:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-25 15:26:46
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เปิดดู
843
สร้างเมื่อ
2021-08-05 16:12:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-05 16:21:32
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
990
สร้างเมื่อ
2021-08-05 09:29:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-05 09:36:38
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
1401
สร้างเมื่อ
2021-07-02 13:47:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-02 13:51:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
1094
สร้างเมื่อ
2021-02-05 18:18:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-05 18:23:54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
1261
สร้างเมื่อ
2021-01-26 10:05:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-26 10:15:24
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ  6 ตำแหน่ง
เปิดดู
1371
สร้างเมื่อ
2021-01-06 17:33:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-06 17:39:41
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1304