เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
864
สร้างเมื่อ
2020-01-08 15:40:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 16:26:52
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานของสถาบัน
เปิดดู
2640
สร้างเมื่อ
2019-11-19 10:15:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-27 14:46:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
857
สร้างเมื่อ
2019-08-07 14:48:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-07 14:51:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
709
สร้างเมื่อ
2019-07-01 09:18:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-07-01 09:56:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
760
สร้างเมื่อ
2019-04-10 09:54:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-10 10:00:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
704
สร้างเมื่อ
2019-04-10 09:44:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-10 09:51:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
449
สร้างเมื่อ
2019-04-02 10:05:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-02 10:07:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน
เปิดดู
530
สร้างเมื่อ
2019-02-12 22:13:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-12 22:15:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน
เปิดดู
374
สร้างเมื่อ
2019-02-09 18:04:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-09 18:05:16
ประกาศขยายกำหนดเวลาการรับสมัครและแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
เปิดดู
498
สร้างเมื่อ
2019-01-21 15:15:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-21 15:26:03
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 649