เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
696
สร้างเมื่อ
2020-08-07 10:55:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-07 11:05:13
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เปิดดู
968
สร้างเมื่อ
2020-07-19 10:12:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-19 10:54:05
ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติการของสถาบันฯ
เปิดดู
1336
สร้างเมื่อ
2020-07-01 09:08:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-01 10:53:49
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 3 ตำแหน่ง
เปิดดู
2992
สร้างเมื่อ
2020-05-29 15:25:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-29 15:40:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
1068
สร้างเมื่อ
2020-02-07 16:26:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-07 16:32:31
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
891
สร้างเมื่อ
2020-01-08 15:40:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-08 16:26:52
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานของสถาบัน
เปิดดู
2747
สร้างเมื่อ
2019-11-19 10:15:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-27 14:46:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
884
สร้างเมื่อ
2019-08-07 14:48:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-07 14:51:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
738
สร้างเมื่อ
2019-07-01 09:18:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-07-01 09:56:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
795
สร้างเมื่อ
2019-04-10 09:54:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-10 10:00:08
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 712