เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
8
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:14:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:17:01
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
12
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:11:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:14:26
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด
เปิดดู
178
สร้างเมื่อ
2023-02-08 11:59:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-08 12:03:53
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล
เปิดดู
87
สร้างเมื่อ
2023-01-10 09:02:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 09:13:30
ประกาศราคากลาง สำหรับสำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
เปิดดู
189
สร้างเมื่อ
2022-11-01 15:30:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-10 09:15:07
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
เปิดดู
135
สร้างเมื่อ
2022-09-30 09:53:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 09:57:02
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
เปิดดู
161
สร้างเมื่อ
2022-09-30 09:38:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 09:52:31
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
เปิดดู
152
สร้างเมื่อ
2022-06-30 16:53:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-30 16:56:21
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
145
สร้างเมื่อ
2022-06-15 14:20:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-15 14:29:43
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
เปิดดู
195
สร้างเมื่อ
2022-05-03 15:53:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-03 15:56:00
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1301