เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗
เปิดดู
21
สร้างเมื่อ
2024-05-24 13:45:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-24 13:52:02
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 5 เดือน
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2024-05-04 20:39:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-04 20:45:58
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1 ชุด ปรับปรุง
เปิดดู
40
สร้างเมื่อ
2024-05-03 08:51:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-03 09:01:55
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1 ชุด
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2024-04-22 11:06:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-03 08:25:05
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
136
สร้างเมื่อ
2023-12-28 13:06:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-28 13:10:12
ประกาศราคากลางจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 1 ปี
เปิดดู
156
สร้างเมื่อ
2023-11-27 10:30:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-27 10:44:17
ประกาศราคากลาง สำหรับซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ
เปิดดู
147
สร้างเมื่อ
2023-09-21 09:45:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 09:48:09
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และผู้ป่วยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เปิดดู
144
สร้างเมื่อ
2023-09-21 09:41:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-21 09:45:11
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำข้อมูลพื้นฐานและการรองรับการนำเข้าข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
282
สร้างเมื่อ
2023-06-19 13:41:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-30 10:11:50
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
152
สร้างเมื่อ
2023-05-26 16:14:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 16:17:01
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1652