เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดเช่าสายสื่อสารอินเตอร์เน็ต สาย 2
เปิดดู
316
สร้างเมื่อ
2018-02-16 13:30:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-02-16 13:33:27
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดเช่าสายสื่อสารอินเตอร์เน็ต สาย 1
เปิดดู
790
สร้างเมื่อ
2018-02-16 13:16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-02-16 13:19:04
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดจ้างบริษัทเพื่อทำกิจกรรมรวมพลังเดิน วิ่ง ปั่นเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขอย่างยุ่งยืน
เปิดดู
294
สร้างเมื่อ
2018-01-31 08:56:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-01-31 08:59:26
ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย
เปิดดู
280
สร้างเมื่อ
2018-01-16 16:12:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-01-16 16:14:36
ประกาศราคากลางจ้างทำของที่ระลึก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2561
เปิดดู
313
สร้างเมื่อ
2018-01-15 13:55:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-01-15 14:03:37
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนงานระบบการให้ ต่ออายุ ประกาศนียบัตร
เปิดดู
352
สร้างเมื่อ
2017-12-27 15:51:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-27 15:54:15
ประกาศราคากลางจ้างทำสมุดบันทึก (Dairy) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2561
เปิดดู
306
สร้างเมื่อ
2017-12-27 09:20:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-27 09:26:07
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
325
สร้างเมื่อ
2017-12-06 14:09:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-06 16:32:37
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
267
สร้างเมื่อ
2017-11-30 15:03:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-13 17:48:20
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน 6 ชั้น
เปิดดู
972
สร้างเมื่อ
2017-11-23 16:52:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-23 17:05:45
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 222